(Starý) Račan

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Foto

.
   Rok:     19
   Trieda:  ?
   1. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
13 ?
   2. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
   3. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
   4. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?, učiteľka
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
 
.
   Rok:     19
   Trieda:  ?
   1. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
13 ?
   2. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
13 ?
   3. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
13 ?
14 ?
   4. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?, učiteľka
03 ?, učiteľka
04 ?, učiteľ
05 ?, učiteľ
06 ?, učiteľka
07 ?, kaplan
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
   5. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
   6. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
 
.
   Rok:     19
   Trieda:  ?
   1. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
   2. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
13 ?
14 ?
   3. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
   4. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?, učiteľka
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
 
.
   Rok:     19
   Trieda:  ?
   1. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
   2. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
   3. rad zhora, zľava:
.
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
   4. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?, učiteľ
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
 
 
   Rok:     19
   Trieda:  ?
   1. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
   2. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
   3. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?, učiteľ
09 ?
10 ?
   4. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
 
.
   Rok:     19
   Trieda:  ?
   1. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
   2. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
   3. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
   4. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?, učiteľka
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
   5. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
 
.
   Rok:     19
   Trieda:  ?
   1. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
   2. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
13 ?
14 ?
15 ?
16 ?
17 ?
18 ?
   3. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
 
.
   Rok:     19
   Trieda:  ?
   1. rad zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
13 ?
14 ?
15 ?
16 ?
17 ?
18 ?
19 ?
20 ?
   2. rad zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
13 ?
14 ?
15 ?
16 ?
17 ?
18 ?
19 ?
20 ?
   3. rad zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
 
.
   Rok:     19
   Trieda:  ?
   1. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
   2. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
   3. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
   4. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 Kráľ, učiteľ
05 ?
06 ?
07 ?
 
.
   Rok:     19
   Trieda:  ?
   1. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
13 ?
14 ?
   2. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
13 ?
14 ?
   3. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
13 ?
14 ?
   4. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?, kaplan
04 ?, učiteľ
05 ?, učiteľka
06 ?, učiteľ
07 ?, učiteľka
08 ?, učiteľ
09 ?, učiteľka
10 ?, učiteľka
11 ?
12 ?
   5. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
 
.
   Rok:     19
   Trieda:  ?
   1. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
   2. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
   3. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
   4. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?, učiteľ
05 ?
06 ?
07 ?
 
.
   Rok:     19
   Zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
 
.
   Rok:     19
   Trieda:  ?
   1. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
   2. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
   3. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
   4. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?, kaplan
04 ?, učiteľka
05 ?, učiteľ
06 ?, učiteľka
07 ?
08 ?
 
.
   Rok:     19
   Trieda:  ?
   1. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 Kráľ
04 ?
05 Bielik
   2. rad zhora, zľava:
01 Chyžnaj
02 ?
03 ?
04 ?
05 Hrdličková
06 Miklošová
07 Mikloš
   3. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 Chyžnajová
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
   4. rad zhora, zľava:
01 Polačeková
02 ?
03 ?
04 MUDr. Križanová
05 Holčíková
06 Krušpanová
07 Fedorová
08 ?
 
.
   Rok:     19
   Trieda:  ?
   1. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
   2. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
   3. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
13 ?
   4. rad zhora, zľava:
01 ?, učiteľ
02 ?, učiteľka
03 ?, učiteľ
04 ?, učiteľka
05 ?, učiteľ
06 ?, učiteľka
07 ?, učiteľ
08 ?, kaplán
 
.
   Rok:     19
   Trieda:  ?
   1. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
   2. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
13 ?
14 ?
   3. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
13 ?
14 ?
   4. rad zhora, zľava:
01 ?, učiteľ
02 ?, učiteľka
03 ?, učiteľka
04 ?, učiteľ
05 ?, učiteľka
06 ?, učiteľ
07 ?, kaplán
 
.
   Rok:     19
   Trieda:  ?
   1. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
   2. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
13 ?
14 ?
   3. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
13 ?
14 ?
15 ?
   4. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?, kaplán
04 ?, učiteľka
05 ?, učiteľ
06 ?, učiteľka
07 ?, učiteľka
08 ?, učiteľ
09 ?, učiteľ
   5. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
 
 
.
   Rok:     19
   Trieda:  ?
   1. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
   2. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
   3. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
13 ?
14 ?
15 ?
16 ?
   4. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?, učiteľ
03 ?, učiteľka
04 ?, učiteľ
05 ?, učiteľ
06 ?, učiteľ
07 ?, učiteľka
08 ?, kaplán
09 ?, učiteľka
 
.
   Rok:     19
   Trieda:  ?
   1. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
13 ?
14 ?
15 ?
   2. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
   3. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
13 ?
   4. rad zhora, zľava:
01 ?, učiteľka
02 ?, učiteľka
03 ?, učiteľka
04 ?, učiteľ
05 ?, učiteľka
06 ?, učiteľka
07 ?, kaplán
 
.
   Rok:     19
   Trieda:  ?
   1. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
   2. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
 
.
   Rok:     19
   Trieda:  ?
   1. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
   2. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
   3. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
   4. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?, učiteľka
05 ?
06 ?
07 ?
 
.
   Rok:     19
   Trieda:  ?
   1. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
13 ?
14 ?
   2. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
13 ?
   3. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
13 ?
14 ?
   4. rad zhora, zľava:
01 ?, učiteľka
02 ?, učiteľka
03 ?, učiteľ
04 ?, kaplán
05 ?, učiteľka
 
.
   Rok:     19
   Trieda:  ?
   1. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
   2. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
   3. rad zhora, zľava:
01 ?, učiteľka
02 ?, učiteľ
03 ?, učiteľka
04 ?, učiteľka
05 ?, učiteľ
06 ?, učiteľ
07 ?, učiteľka
08 ?, učiteľka
09 ?, kaplán
 
.
   Rok:     19
   Trieda:  ?
   1. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
   2. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
   3. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
   4. rad zhora, zľava:
01 ?, kaplán
02 ?, učiteľka
03 ?, učiteľ
04 ?, učiteľ
05 ?, učiteľka
06 ?, učiteľka
07 ?, učiteľ
 
.
   Rok:     19
   Trieda:  ?
   1. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
13 ?
14 ?
   2. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
13 ?
   3. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
   4. rad zhora, zľava:
01 ?, učiteľka
02 ?, učiteľ
03 ?, učiteľka
04 ?, učiteľka
05 ?, učiteľ
06 ?, učiteľ
07 ?, učiteľka
08 ?, kaplán
 
.
   Rok:     19
   Trieda:  ?
   1. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
13 ?
14 ?
15 ?
   2. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
   3. rad zhora, zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
   4. rad zhora, zľava:
01 ?, kaplán
02 ?, učiteľka
03 ?, učiteľ
04 ?, učiteľ
05 ?, učiteľka
06 ?, učiteľ
 
.
   Rok:     19
   Trieda:  ?
   1. rad zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
13 ?
14 ?
15 ?
16 ?
17 ?
18 ?
19 ?
20 ?
   2. rad zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
13 ?
14 ?
15 ?
16 ?
17 ?
18 ?
19 ?
20 ?
   3. rad zľava:
01 ?
02 ?
03 ?
04 ?
05 ?
06 ?
07 ?
08 ?
09 ?
10 ?
11 ?
12 ?
13 ?
14 ?
15 ?
16 ?
17 ?
18 ?
19 ?
20 ?
 
 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Obsah tohto blogu je systemizovaný a doplňovaný na blogu

Príbehy Račanov | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014