(Starý) Račan

Na svätého Mikuláša, keď sa zvečerí...

Muži a mládenci z príbuzenstva sa preobliekali za Mikulášov, ale aj čertov a anjelov...
| celý článok | kultúra a spoločnosť | Zvyky a obyčaje | komentáre: 3

Veľká noc - v každej rodine má svoje miesto.

V Rači sa tradovalo, že velkí tídeň začínal jarným upratovaním a prísnym pôstom.
| celý článok | kultúra a spoločnosť | Zvyky a obyčaje | komentáre: 0

Karnevaly, plesy, bály, divadlo...

Divadlo v Rači iste zanechalo po sebe veľa pekných spomienok aj zaujímavých fotografií. Len ich tak nájsť a zachovať pre pamäť budúcich generácií.
| celý článok | kultúra a spoločnosť | Zvyky a obyčaje | komentáre: 1

Smutné stromčeky a habarky môjho otca a starého otca

| celý článok | kultúra a spoločnosť | Zvyky a obyčaje | komentáre: 1

Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014